لیست قیمت محصولات

سال                            93

شرکت چینی بهداشتی گلدیس سرام  

قیمت به ریال محاسبه شده است

نوع محصول

ردیف

درجه 3

درجه 2

درجه 1

733.000

873.000

994.000

روشویی آیدا65 + پایه

1

618.000

695.000

746.000

روشویی آیدا 54 + پایه

2

523.000

586.000

650.000

روشویی آیدا  48 + پایه

3

210.000

236.000

249.000

پایه تک آیدا

4

484.000

548.000

618.000

روشویی  هلیا  51 + پایه

5

446.000

497.000

561.000

روشویی هلیا  46  + پایه

6

191.000

210.000

236.000

پایه تک هلیا

7

573.000

631.000

682.000

روشویی پارس  56  + پایه

8

497.000

561.000

624.000

روشویی پارس  50 + پایه

9

465.000

523.000

573.000

روشویی سه گوش پارس + پایه

10

459.000

516.000

561.000

روشویی پارس  45 + پایه

11

191.000

217.000

236.000

پایه تک پارس

12

618.000

656.000

733.000

روشویی ایساتیس  59 + پایه

13

210.000

236.000

249.000

پایه تک ایساتیس

14

618.000

656.000

733.000

روشویی کاملیا  60 + پایه

15

210.000

236.000

249.000

پایه تک کاملیا

16

401.000

573.000

618.000

زیرسنگی کاملیا

17

760.000

1.116.000

128.000

روکابینتی 62 یلدا

18

797.000

1.166.000

1.338.000

روکابینتی 62 کیمیا

19

760.000

1.155.000

1.320.000

روکابینتی 70 فلوریا

20

650.000

739.000

828.000

روشویی فلوریا  57 + پایه

21

624.000

720.000

771.000

سرشوی فلوریا بدون پایه

22

236.000

261.000

299.000

پایه فلوریا

23

624.000

707.000

752.000

روشویی صدف  56  + پایه

24

210.000

236.000

249.000

پایه صدف

25

624.000

707.000

746.000

روشویی آیناز   58 + پایه

26

210.000

236.000

249.000

پایه آیناز

27

229.000

255.000

287.000

روشویی بدون پایه

28

503.000

567.000

637.000

روشویی نینا  55 + پایه

29

497.000

542.000

599.000

روشویی سه گوش نینا+ پایه

30

191.000

210.000

236.000

پایه نینا

31

669.000

771.000

847.000

روشویی هلنا+ پایه

32

236.000

261.000

299.000

پایه هلنا

33

943.000

1.179.000

1.345.000

روشویی مهسا + پایه

34

312.000

427.000

497.000

پایه مهسا

35

675.000

785.000

900.000

روکابینتی 54 فلوریا

36

707.000

822.000

943.000

روکابینتی 52 کیمیا

37

 

 

  

سال93

قیمت به ریال محاسبه شده است

نوع محصول

ردیف

درجه 3

درجه 2

درجه 1

1.886.000

2.128.000

2.472.000

فرنگی یک تکه فلوریا(واترجت)

39

2.154.000

2.402.000

2.918.000

فرنگی یک تکه صدف(واترجت)

40

650.000

730.000

802.000

توالت طبی فلوریا

41

389.000

433.000

472.000

توالت گود آیدا

42

293.000

331.000

389.000

توالت هشت گوش پارس

43

408.000

446.000

497.000

توالت طبی هلیا

44

274.000

319.000

370.000

توالت نیم گود پارس

45

242.000

280.000

319.000

توالت تخت آریا

46

271.000

319.000

363.000

توالت نیم گود آریا

47

389.000

433.000

472.000

توالت گود ایساتیس

48

465.000

523.000

573.000

توالت فلوریا

49

389.000

421.000

459.000

توالت صدف

50

599.000

720.000

867.000

توالت مربع هلنا ( ریم بسته )

51

452.000

523.000

599.000

توالت نیم گود هلنا ( ریم بسته )

52

346.000

400.000

454.000

توالت نیم گود آیناز

53

2741000

کابینت یلدا 62 پی وی سی

54

2741000

کابینت کیمیا 62  پی وی سی

55

2726000

کابینت فلوریا 70  پی وی سی

56

2636000

کابینت کیمیا 52  پی وی سی

57


توضیحات :

-         قیمت انواع روشویی با پایه محاسبه گردیده است .

-         هزینه فرنگی بدون محاسبه درب و دوبل و مکانیزم در نظر گرفته شده است .

-         هزینه حمل از درب کارخانه بعهده خریدار می باشد .

-         هزینه بسته بندی با کارتن بعهده خریدار می باشد .

-         شکست بار بعهده خریدار می باشد .

-         قیمتهای فوق با 8% عوارض و مالیات محاسبه گردیده است .

آدرس دفتر مرکزی :  تهران- خیابان ملاصدرا- خیابان شیراز جنوبی خیابان گرمسار غربی- کوچه بهار- پلاک 26- واحد 3

تلفن : 88053535-021 


فرم تماس با شرکت

نام و نام خانوادگی:

شماره تماس:

متن پیام:
گواهینامه ها